อัตราค่าบริการ

 
ช่วงเวลา ค่าบริการ
วันจันทร์-วันพฤหัสฯ
ห้องเตียงคู่.
คืนละ
3,500 บาท
(ไม่รวมอาหารเช้า)
เหมาทั้งหลัง
6,900
ห้องเตียง2ชั้น
คืนละ
4,500 บาท
(ไม่รวมอาหารเช้า)
วันศุกร์-วันอาทิตย์
วันหยุดต่อเนื่อง
ห้องเตียงคู่.
คืนละ
3,900 บาท
(ไม่รวมอาหารเช้า)
เหมาทั้งหลัง
7,900
ห้องเตียง2ชั้น
คืนละ
4,900 บาท
(ไม่รวมอาหารเช้า)
     

* กรุณาสำรองบ้านพักล่วงหน้า *
** จองก่อน (มัดจำ) ได้บ้านพักก่อน **

##ลูกค้าที่ไม่จองล่วงหน้า (WALK IN) หรือโอนมัดจำน้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเข้าพัก
จะคิดค่าบริการเพิ่มอีก 500 บาท##

***เข้าพักตั้งแต่ 3 คืนขี้นไป รับส่วนลดพิเศษ***

 
         
รายละเอียดการใช้บริการ
1. การจองบ้านพักจะมีผลก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ชำระค่าบริการเต็มจำนวนหรือมัดจำไม่น้อยกว่า 50% ของค่าบริการ และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดในวัน CHECK IN (ยกเว้นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ต้องมัดจำ 100% ของค่าบริการ)
โดยโอนเข้าบัญชี...
*** "นายกิตติชัย ตรัสร่มเย็น" (ออมทรัพย์) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเกาะช้าง 822-2-12221-2 ***
หลังจากที่ลูกค้าได้ชำระค่าบริการแล้ว กรุณาแจ้งกลับมายังบ้านพักอิมเมจเพื่อจะได้ส่งใบยืนยันการจองฯ กลับไปให้

2. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักหรือยกเลิกการจอง กรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 3 วันนับจากวันที่บ้านพักอิมเมจ ได้รับค่าบริการ มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
2.1 กรณีเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักหรือเปลี่ยนจำนวนผู้เข้าพัก ถ้ามีส่วนต่างของค่าบริการที่ต้องชำระเพิ่ม ต้องชำระตามจริง
2.2 กรณียกเลิกการจอง บ้านพักอิมเมจจะคืนค่าบริการให้ 25% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว (ขอสงวนสิทธิ์งดคืนค่าบริการช่วงวันหยุดต่อเนื่อง)
2.3 กรณีอื่นๆ ขอสงวนสิทธิ์งดคืนค่าบริการ

3. กรณีต้องการพักเพิ่ม ทางบ้านพักอิมเมจ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการก็ต่อเมื่อไม่มีลูกค้าลำดับถัดไปรอเข้าพักต่อ

4. กำหนดเวลา CHECK IN : 13.30 น. - 20.00 น. และ CHECK OUT : 6.00 น. - 10.30 น.

5. ลูกค้าต้องจ่ายค่าประกันความเสียหาย 3,000 บาท โดยชำระเงินสดในวันที่เข้าพัก (ถ้าไม่เสียหาย จะคืนเต็มจำนวนในวัน CHECK OUT)

6. บ้านพักอิมเมจไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก (มิฉะนั้นปรับ 2,000 บาท)***

7. ทางบ้านพักอิมเมจขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ และเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า