แหล่งท่องเที่ยวในตัวเมืองตราด

วัดไผ่ล้อม (เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ)

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อมเป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 150 ปี ภายในบริเวณวัดมีสวนพุทธธรรม และเจดีย์สามท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นที่ี่เคารพบูชาของชาวตราด บรรยากาศภายในวัดสงบ ร่มรื่น รอบๆ เจดีย์สามท่านเจ้าคุณเป็นสระน้ำ มีปลาและเต่าชุกชุม สามารถให้อาหารได้

วัดไผ่ล้อม (เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ)
วัดไผ่ล้อม (เจดีย์สามท่านเจ้าคุณ)
วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์)

วัดโยธานิมิต (วัดโบสถ์) และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วัดโยธานิมิตตั้งอยู่ริมคลองบางพระ เป็นวัดที่สร้างขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาทรงรวบรวมไพร่พล เพื่อกอบกู้เอกราช ภายในวัดมีพระอุโบสถเก่าแก่ และบริเวณริมคลองบางพระยังเป็นที่ตั้งศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชด้วย

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง) หอชมเมืองที่วัดบุปผาราม

วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

วัดบุปผารามอยู่ห่างตัวเมืองตราดประมาณ 2 กม. สร้างเมื่อปี พ.ศ.2195 (กรุงศรีอยุธยาตอนปลาย) ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุ ตลอดจนโบราณสถานเก่าแก่ บริเวณด้านหลังวัดมีหอชมเมือง สูง 6 ชั้น สามารถมองเห็นตัวเมืองตราด และทัศนียภาพกว้างไกล

 
ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราด

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตราดตั้งอยู่ใกล้วัดโยธานิมิต มีลักษณะเป็นเก๋งจีน เล่่ากันว่าสมัยที่ฝรั่งเศสยึดเมืองตราดได้ให้ทั้งคนและช้างมาดึงทิ้ง ทำได้ก็เพียงแต่เอียงไปเล็กน้อยเท่านั้น ต่อมาชาวตราดได้บูรณะใหม่ ซึ่งศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนี้เป็นที่เคารพของชาวตราดอย่างมาก

เจ้าพ่อหลักเมืองตราด
แผนที่ตัวเมืองตราด

แหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆ ตัวเมืองตราด (เส้นทางตราด - อ.แหลมงอบ - อ.เกาะช้าง)

ป้ายสุดแผ่นดินตะวันออกที่ อ.แหลมงอบ

อ.แหลมงอบ

อ.แหลมงอบห่างตัวเมืองตราดประมาณ 17 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 3148 มีท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ที่สามารถเช่าไปยังเกาะต่างๆ ได้ และยังมีร้านอาหารริมทะเล ร้้านขายของที่ระลึก รวมถึงสำนึกงานการท่องเที่ยว (ททท.เขต 5) ด้วย

ประภาคารที่ อ.แหลมงอบ
สวนสาธารณะริมทะเล
ผลิตภัณฑ์งอบที่บ้านน้ำเชี่ยว
ป้ายต้อนรับบ้านน้ำเชี่ยว

บ้านน้ำเชี่ยว

บ้านน้ำเชี่ยวห่างตัวเมืองตราดประมาณ 9 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 3148 เป็นแหล่งผลิตงอบที่ขึ้นชื่อของจังหวัดตราด นอกจากนี้ยังมีบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศชมป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วย

 
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
อนุสรณ์สถานยุทธนาวี

อนุสรณ์สถานยุทธนาวี

อนุสรณ์สถานยุทธนาวีห่างจาก อ.แหลมงอบประมาณ 1 กม. ภายในบริเวณอนุสรณ์ฯ มีอาคารพิพิธภัณฑ์ รูปคล้ายเรือรบ และมีอนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ผันพระพักตร์ไปยังเกาะช้างตั้งอยู่ ระหว่างกลางเดือนมกราคมของทุกปีจะมีการ จัดงานยุทธนาวีที่เกาะช้างเพื่อรำลึกถึงวีรกรรมของทหารเรือ

 
อ่าวตาลคู่

อ่าวตาลคู่

อ่าวตาลคู่ห่างจาก อ.แหลมงอบประมาณ 16 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 3156 ชายหาดนี้เป็นชายหาดที่ชาวตราดนิยมไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด สามารถลงเล่นน้ำได้ ทัศนียภาพหน้าหาดสามารถมองเห็นเกาะช้าง และเกาะช้างน้อย ริมหาดมีร้านอาหาร บริการแก่นักท่องเที่ยวอยู่ทั่วไป

อ่าวตาลคู่