สู่ IMAGE HOME

ทางรถยนต์ (จากกรุงเทพฯ)

เส้นทางที่สะดวกที่สุด คือใช้เส้นทางบางนา - ตราด (ทางหลวงหมายเลข 34, 80 กม.) หรือใช้มอเตอร์เวย์ (ทางหลวงหมายเลข 7, 70 กม.) ผ่าน จ.ชลบุรี - อ.บ้านบึง -
อ.แกลง (ทางหลวงหมายเลข 344, 100 กม.) เลี้ยวซ้ายไป จ.จันทบุรี (ทางหลวงหมายเลข 3, 60 กม.) - ผ่าน อ.ขลุง - บ้านแสนตุ้ง - อ.เขาสมิง สู่จังหวัดตราด (ทางหลวงหมายเลข 3, 70 กม.) รวมระยะทางประมาณ 300 กม. (4 ชั่วโมง)

การเดินทางสู่ จ.ตราด
 

ทางรถโดยสารประจำทาง

มีรถโดยสารประจำทางให้บริการสู่ จ.ตราด และสู่ อ.แหลมงอบ (แวะท่าเรือเฟอร์รี่) ทุกวัน สามารถใช้บริการได้ทั้งสถานีขนส่งหมอชิต และ สถานีขนส่งเอกมัย (สถานีขนส่งเอกมัยมีเที่ยวรถโดยสารบริการมากกว่า)

ติดต่อสอบถามที่

-สถานีขนส่งหมอชิต (มีเฉพาะเส้นทางกรุงเทพฯ - ตราดเท่านั้น)

  • บขส. กรุงเทพฯ 02-9362852-66 สถานีตราด 039-511986
  • เชิดชัยทัวร์ กรุงเทพฯ 02-9360199 สถานีตราด 039-511062, 081-7183349

-สถานีขนส่งเอกมัย (มีทั้งเส้นทางกรุงเทพฯ - ตราดและกรุงเทพฯ - อ.แหลมงอบ (แวะท่าเรือเฟอร์รี่))

  • บขส. กรุงเทพฯ 02-3912504 สถานีตราด 039-511986
  • เชิดชัยทัวร์ กรุงเทพฯ 02-3912237 สถานีตราด 039-511062, 081-7183349

ทางเครื่องบิน

มีสายการบินบางกอกแอร์เวย์เปิดให้บริการทุกวัน ติดต่อสอบถามที่
กรุงเทพฯ 02-2655555, 2655678 สำนักงานตราด 039-525300 สำนักงานสนามบิน 039-525767

การเดินทางสู่เกาะช้าง

ปัจจุบันมีเรือเฟอร์รี่ให้บริการ 2 แห่ง คือ

เซ็นเตอร์พอยด์เฟอร์รี่ :

แหลมงอบ (ฝั่ง) 039-538196, 086-3042726 ใช้เวลาประมาณ 50 นาที (6.00 น. -19.30 น.)
ค่าโดยสารไป-กลับสำหรับผู้โดยสารท่านละ 100 บาท, รถยนต์ 4 ล้อคันละ 150 บาท

เกาะช้างเฟอร์รี่ :

อ่าวธรรมชาติ (ฝั่ง) 039-518588, 081-9435872, อ่าวสัปปะรด (เกาะช้าง) 039-555188 ใช้เวลาประมาณ 25 นาที (6.30 น. - 19.00 น.)
ค่าโดยสารไป-กลับสำหรับผู้โดยสารท่านละ 160 บาท, รถยนต์ 4 ล้อคันละ 240 บาท

(*** โปรดตรวจสอบเวลาเดินเรือและค่าโดยสารอีกครั้ง ***)

สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคล

จากบ้านแสนตุ้ง ใช้เส้นทางบ้านแสนตุ้ง - บ้านบางกระดาน - อ.แหลมงอบ (ทางหลวงหมายเลข 3156) ระยะทางประมาณ 25 กม. จะถึงสามแยกเลี้ยวขวาอีก 3 กม.
(ทางหลวงชนบทหมายเลข 4006) ไปท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่ หรือขับไปทาง อ.แหลมงอบอีก 6.5 กม. จะถึงท่าเรือเซ็นเตอร์พอยด์เฟอร์รี่

หรือจากตัวเมืองตราด ใช้เส้นทางตราด - บ้านน้ำเชี่ยว - อ.แหลมงอบ (ทางหลวงหมายเลข 3148) ระยะทางประมาณ 16 กม. (ก่อนถึง อ.แหลมงอบ 1 กม.) จะถึงสามแยกเลี้ยวขวาตามทางหลวงหมายเลข 3156 ขับไปอีก 4 กม. จะถึงท่าเรือเซ็นเตอร์พอยด์เฟอร์รี่ หรือขับไปทางบ้านบางกระดาน - บ้านแสนตุ้งอีก 6.5 กม. ถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายอีก 3 กม. (ทางหลวงชนบทหมายเลข 4006) จะถึงท่าเรือเกาะช้างเฟอร์รี่

สำหรับรถโดยสาร

มีรถโดยสารสองแถวให้บริการมายังท่าเรือเฟอร์รี่ทั้งจากตัวเมืองตราด, สถานีขนส่ง และจากบ้านแสนตุ้งตลอดวัน

การเดินทางสู่ IMAGE HOME