อัตราค่าบริการ

 
ช่วงเวลา ค่าบริการ
2 ม.ค.'63 - 31 พ.ค.'63
พักคืน จ.-พฤ.
คืนละ
ลูกค้าไม่เกิน 6 ท่าน (เฉพาะห้องนอนใหญ่) 1,500 บาท
ลูกค้าไม่เกิน 7-10 ท่าน บ้านทั้งหลัง 2,000 บาท
(ถ้ามากกว่า 10 ท่าน คิดเพิ่ม 100 บาท/ท่าน/คืน)
(ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้า)
พักคืน ศ.-อา.
คืนละ
ลูกค้าไม่เกิน 6 ท่าน (เฉพาะห้องนอนใหญ่) 2,000 บาท
ลูกค้าไม่เกิน 7-10 ท่าน บ้านทั้งหลัง 2,500 บาท
(ถ้ามากกว่า 10 ท่าน คิดเพิ่ม 150 บาท/ท่าน/คืน)
(ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้า)
8 ก.พ.'63 - 9 ก.พ.'63
1 พ.ค.'63 - 6 พ.ค'63
ราคาคืนละ ลูกค้าไม่เกิน 10 ท่าน บ้านทั้งหลัง 3,000 บาท
(ถ้ามากกว่า 10 ท่าน คิดเพิ่ม 200 บาท/ท่าน/คืน)
(ไม่รวมอาหารเช้า)

* กรุณาสำรองบ้านพักล่วงหน้า *
** บ้านพักมีเพียงหลังเดียว จองก่อน (มัดจำ) ได้บ้านพักก่อน **

##ลูกค้าที่ไม่จองล่วงหน้า (WALK IN) หรือโอนมัดจำน้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเข้าพัก
จะคิดค่าบริการเพิ่มอีก 500 บาท##

***เข้าพักตั้งแต่ 3 คืนขี้นไป รับส่วนลดพิเศษ***

   
รายละเอียดการใช้บริการ
   
1. การจองบ้านพักจะมีผลก็ต่อเมื่อ ลูกค้าได้ชำระค่าบริการเต็มจำนวนหรือมัดจำไม่น้อยกว่า 50% ของค่าบริการ และชำระส่วนที่เหลือทั้งหมดในวัน CHECK IN (ยกเว้นช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ต้องมัดจำ 100% ของค่าบริการ)
โดยโอนเข้าบัญชี...
*** "นายกิตติชัย ตรัสร่มเย็น" (ออมทรัพย์) ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาเกาะช้าง 822-2-12221-2 ***
หลังจากที่ลูกค้าได้ชำระค่าบริการแล้ว กรุณาแจ้งกลับมายัง IMAGE HOME เพื่อจะได้ส่งใบยืนยันการจองฯ กลับไปให้

2. ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักหรือยกเลิกการจอง กรุณาแจ้งให้ทราบภายใน 3 วันนับจากวันที่ IMAGE HOME ได้รับค่าบริการ มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการ
2.1 กรณีเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักหรือจำนวนผู้เข้าพัก (ไม่เกิน 10 ท่าน) ถ้ามีส่วนต่างของค่าบริการที่ต้องชำระเพิ่มต้องชำระตามจริง
2.2 กรณียกเลิกการจอง IMAGE HOME จะคืนค่าบริการให้ 25% ของค่าบริการที่ชำระมาแล้ว (ขอสงวนสิทธิ์งดคืนค่าบริการช่วงวันหยุดต่อเนื่อง)
2.3 กรณีอื่นๆ ขอสงวนสิทธิ์งดคืนค่าบริการ


3. กรณีต้องการพักเพิ่ม ทาง IMAGE HOME ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการก็ต่อเมื่อไม่มีลูกค้าลำดับถัดไปรอเข้าพักต่อ

4. กำหนดเวลา CHECK IN : 13.30 น. - 20.00 น. และ CHECK OUT : 6.00 น. - 10.30 น.

5. ลูกค้าต้องจ่ายค่าประกันความเสียหาย 1,000 บาท โดยชำระเงินสดในวันที่เข้าพัก (ถ้าไม่เสียหาย จะคืนเต็มจำนวนในวัน CHECK OUT)

6. ***IMAGE HOME ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก (มิฉะนั้นปรับ 2,000 บาท)***

7. ทาง IMAGE HOME ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ และเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า