สนามหญ้าหน้าห้องพัก มอง IMAGE HOME
ประตูรั้วหน้าบ้าน
ห้องนอนใหญ่ (A20)
กลับสู่หน้าหลัก
ห้องนอนเล็ก (B19)
ที่จอดรถห้อง A20
ห้องน้ำภายในห้อง A20
ห้องน้ำภายในห้อง B19
ที่จอดรถห้อง B19

หลากหลายมุม(มอง)@เกาะช้าง

ศาลเจ้าพ่อเกาะช้าง
ป่าโกงกางที่ปากคลองสน
รถรอลงเรือเฟอร์รี่
ป้ายแสดงแหล่งท่องเที่ยวบนเกาะช้าง
บรรยากาศน้ำตกคลองพลู
ป้ายยินดีต้อนรับสู่เกาะช้าง จ.ตราด
ป้ายต้อนรับที่เฟอร์รี่เกาะช้าง
ป้ายน้ำตกคลองพลู
ประภาคารที่บ้านสลักเพชร-โรงถ่าน
เกาะเล็กๆ เมื่อมองจากหาดคลองพร้าว
หลากสีบนผืนทราย
ท่าเซ็นเตอร์พอยด์เฟอร์รี่ (ด้านฝั่ง)
ป้ายหมู่บ้านโฮมสเตย์สลักเพชร-โรงถ่าน
หาดหินใกล้อ่าวบางเบ้า
ลูกหมูป่าเล่นทราย
speed boat
ธารน้ำใสๆ ของน้ำตกธารมะยม
นอนอาบแดดในวันฟ้าใส
ป้ายอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
น้ำใสๆ ในวันฟ้าสวย
ปูเสฉวนตัวน้อย
กิจกรรมยอดนิยม
ต้นโกงกางที่แหลมไชยเชษฐ์
เกาะช้าง&เกาะช้างน้อย
ท่าเรือที่หาดคลองพร้าว
อีกมุมของหาดท่าน้ำ
น้ำใสที่หาดหิน
มองหาดคลองพร้าวจากแหลมไชยเชษฐ์
ป้ายแสดงแหล่งท่องเที่ยว
เรือเฟอร์รี่ที่ท่าเซ็นเตอร์พอยด์เฟอร์รี่
หน้าหาดไก่แบ้
เล่นน้ำเย็นๆ ที่น้ำตกคลองพลู
เกาะช้างน้อย
ทางเข้าน้ำตกคลองพลู
ป้ายแสดงแหล่งท่องเที่ยวบ้านสลักเพชร-โรงถ่าน
ท่าเกาะช้างเฟอร์รี่ (ด้านเกาะ)
ป้ายน้ำตกธารมะยม
อีกมุมของทะเลตราด
เรือเฟอร์รี่ที่เกาะช้างเฟอร์รี่ (เรือเป๊ปซี่)
พระอาทิตย์อัสดง
หมู่บ้านประมงสลักเพชร-โรงถ่าน
ทะเลเกาะช้างช่วงฤดูฝน